O Akademii
O Akademii
W 2015 roku Akademia Filmowa - jedyne czteroletnie studium historii filmu - obchodzi 40 lecie istnienie. Ukończyło ją 5 tysięcy osób - filmowców, producentów, krytyków i prawdziwych kinomanów.


Nowe kino Elektronik


Idea Akademii Filmowej – pierwotnie Studium Wiedzy o Filmie – narodziła się jeszcze w latach 60. XX wieku. Jej inicjatorem był Andrzej Słowicki, współzałożyciel (w 1965 roku) i szef DKF „Kwant”, który zapisał się w historii ruchu dyskusyjnych klubów filmowych jako jeden z najlepszych w Europie (to tu, między innymi, odbyła się w 1975 roku światowa prapremiera filmu „Zawód: reporter” Michelangelo Antonioniego z udziałem autora).. Merytorycznym opiekunem Studium został Aleksander Jackiewicz – wykładowca PWSF, profesor w Instytucie Sztuki PAN, pisarz i krytyk filmowy, niestrudzony popularyzator wiedzy o filmie. Mimo początkowych niepowodzeń Słowicki wrócił do idei stworzenia ośrodka popularyzacji wiedzy filmowej w połowie lat 70. W 1975 roku powstała Akademia Filmowa: początkowo trzyletni (obecnie czteroletni) kurs wiedzy o filmie. Początkowo prowadził go profesor Jackiewicz, później dołączyli do niego inni filmoznawcy z Instytutu Sztuki PAN, dr Rafał Marszałek i prof. Andrzej Werner a także Zygmunt Machwitz, wykładowca PWSFTViT, którzy kontynuują dzieło zmarłego w 1988 roku Jackiewicza do dziś.


Wykłada prof. Andrzej Werner

Program Akademii Filmowej obejmuje czteroletni cykl wykładów połączonych z projekcjami filmowymi. Każdy z ośmiu semestrów składa się z 12 spotkań, ukazujących ewolucję kina w ujęciu chronologicznym. Łącznie uczestnicy każdego cyklu oglądają około 300 tytułów – od pierwocin braci Lumiere po klasykę lat 70. i 80. W każdym cyklu Akademii bierze udział 250-300 osób, w sumie około 5 tysięcy uczestników: na początku, w latach 70. i 80. traktujących kino hobbystycznie, dziś studentów wydziałów humanistycznych, realizujących akademicki program wiedzy o filmie. Certyfikaty Akademii Filmowej uznaje dziś 19 uczelni. Ale Akademia wykształciła nie tylko szerokie grono filmoznawców, także sporą grupę praktyków – reżyserów i producentów filmowych, a także krytyków. W gronie jej absolwentów są między innymi: Jerzy Kapuściński, Maciej Ślesicki, Maciej Dutkiewicz, Maciej Strzembosz i inni. W ciągu swej 40-letniej działalności Akademia zebrała wiele wyróżnień, w tym nagrodę „Laterna Magica”, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji filmowej.


Wykład dr. Rafała Marszałka

Początkowo Akademia Filmowa działała w strukturach klubu „Riviera-Remont” Politechniki Warszawskiej, obecnie – od 2003 roku - fundusze na jej działalność zbiera Fundacja Pro Art-Tech. Prowadzący Akademię korzystają z dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wydziału kultury Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także życzliwości innych donatorów. Od początku strategicznym partnerem jest Filmoteka Narodowa.

Od lutego 2015 roku zajęcia Akademii Filmowej odbywać się będą w reaktywowanym kinie Elektronik, przy ul. Gen. Zajączka 7.


O Akademii
Przyjaciele i absolwenci
AF Wrocław